Võtmesabad tehnoloogia abil

Võtmesabade meisterdamine Vanalinna kooli 9.kl noormeestega.


Lihvitud, õlitatud ja võtmerõngale kinnitatud võtmesaba

Saavutatavad õpiväljundud:

  1. Modelleerib 3D modelleerimistarkvaras võtmehoidja.

  • Näidispildi allalaadimine ja salvestamine töö kausta.

  • Näidispildi modelleerimisprogrammi sissetoomine ja selle järgi võtmehoidja mudeli loomine.

  • Loodud mudeli salvestamine töö kausta.

  1. Salvestab loodud 3D mudeli erinevatesse dokumendi/failiformaatidesse.

  • Loodud võtmehoidja mudelist laseri lõikejoonise loomine ja salvestamine DXF formaati, töö kausta.

  1. Avab laserlõikejoonised Lightburn lasertöötlustarkvaras ja teeb muudatusi mõõtkavas, lisab soovikorral teksti.

  2. Salvestab, säilitab ja edastab loodud projekti dokumendid/failid.

  • Loodud dokumentide salvestamine pilve, kaasaskantavale salvestusseadmele vms. võimalus.

  • Loodud dokumentide saatmine meili või allalaadimislingi teel.

Ajaraamid:

Modelleerimine 6x45 min, jooniste ja lõikejooniste loomine 1x45 min, dokumentide salvestamine ja jagamine 1x45 min, Lightburn lasertöötlustarkvara kasutamine 2x45 min, detailide väljalõikamine 1x45 min.

Sellele eelnes 4 x45 min Solid Edge modelleerimistarkvara tutvustus ja esmase kasutamiskogemuse saamine läbi praktiliste harjutuste. Tutvuda ja õppida oli võimalik ka kodus ja üle võrgu Youtube platformi kaudu. https://youtu.be/vYmYWSVLF0M

Võtmesabade loomise etapid

Võtmehoidja mudeli modelleerimine Solid Edge modelleerimistarkvaras.

Võtmedoidja detail modelleerimisfaasis

Võtmehoidja mudelist jooniste ja lõikejoonte loomine.


Lõike- ja graveeringuparameetrite seadistamine LightBurn lasertöötlustarkvaras.

LightBurn tarkvarasse Sisestatud võtemesabade lõikejooned. Punane joon tähistab graveeringuala. Must väljalõikejoont.

Lasertöötluse näide

InShot_20220328_153910025.mp4

Väljalõigatud detailide töötlusjääkidest puhastamine lihvimise teel. Õlitamine ja võtmerõngale kinnitamine.

Väljalõigatud detailid

Lihvitud, õlitatud ja võtmerõngale kinnitatud võtmesaba