ülesanne 2

Erinevate objektide skaneerimine. Skaneeritud info salvetamine ja edastamine

Ülesande eesmärk:

Plastiliinist voolitud ja seejärel skaneeritud objektid

Jäljend teekannult

Pudelikorgiga loodud muster

Ruumiline Keldi sõlm