Ülesanne 1

Erinevate objektide skaneerimine. Skaneeritud info salvetamine ja edastamine

Ülesande eesmärk:

Skaneeritud objektide näiteid

Teiseringi poest ostetud  12 cm kõrgune skulptuur

Pronksist 12 cm kõrgune kuju.

Skaneeritud kuju 3D vaate galeriis

Sakneeritud kuju visualiseering Keyshot renderdustarkvaras.